Aerofoner är instrument vars ton alstras av enbart luft. Luften i sig själv avgör alltså tonhöjden, tonstyrkan och klangfärgen, det vill säga den speciella klangkaraktären för en viss ton eller ljudkälla. Den främsta gruppen av aerofoner utgör definitivt blåsinstrumenten. Dessa utgör i även moderna orkestersammanhang en relativt stor del. Övriga aerofoner är de så kallade fria aerofonerna. Exempel på fria aerofoner är bandtunga, piska, siren och vinare. Dessa frambringar, till skillnad från blåsinstrumenten, ljud direkt i fria luften.

Blåsinstrumentets toner bildas genom att en luftström passerar någon förträngning. Tonernas höjd och klangfärg bestäms av själva luftmängden som skapar en vibration. Det finns många olika sorters blåsinstrument och liksom för musikinstrument överlag finns det flera sätt som kan ligga till grund för en indelning av underkategorier. Sättet luftströmmen passerar en förträngning används dock ofta som en sådan indelningsgrund eftersom detta varierar inom gruppen blåsinstrument. På så sätt får man underkategorierna flöjtinstrument, rörbladsinstrument och trumpetinstrument.

I flöjtinstrument bildas tonen genom att få luft att vibrera genom att blåsa den mot en skarp kant. Detta kan också ske på olika sätt varför flöjtinstrument kan indelas i ytterligare undergrupper: kantflöjter och spaltflöjter. Till kantflöjt räknas tvärflöjten i vilken luften blåses från sidan. Blockflöjten som är ändblåst räknas å andra sidan till gruppen spaltflöjter. Världens äldsta instrument är just en flöjt som är 35000 år gammal och gjord av fågelben.

I rörbladsinstrument alstras toner genom att skapa vibration i ett rörblad. Oboe, saxofon och klarinett är alla rörbladsinstrument. Klarinetten är vanlig inom jazz, folkmusik och klassisk musik.

I trumpetinstrument alstras toner av att spelarens läppar vibrerar mot instrumentets munstycke. Vanligtvis syftar trumpetinstrument på en typ av blåsinstrument tillverkat av mässing men förr var det vanligt att tillverka trumpetinstrument av till exempel djurhorn och stora snäckor. Trumpetinstrumentet är populärt inom jazzmusikens genre.Välkända trumpetare världen över är bland andra Louis Armstrong och Miles Davis. Båda jazzmusiker.

Träblåsinstrument och bleckblåsinstrument

Ett annat vanligt sätt att undergruppera familjen blåsinstrument är genom indelningen i träblåsinstrument respektive bleckblåsinstrument. Till träblåsinstrument räknas de blåsinstrument vars ljud som uppstår genom vibrationer i spelarens läppar förstärks i instrumentet. Såväl rörbladsinstrument som flöjtinstrument hör till gruppen träblåsinstrument medan trumpetinstrument räknas som ett bleckblåsinstrument. I bleckblåsinstrument, till skillnad från träblåsinstrument, framkallas tonen genom att läpparnas vibrationer fortplantas i instrumentets luftpelare.

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 3632
youplay