Musikinstrument är en typ av föremål som är avsedda att producera ljud till musik och byggs upp av en generator och en resonator. Resonatorn i ett musikinstrument fungerar så att den förstärker, omformar och fortplantar de svängningar som alstras av generatorn och som ger upphov till ljud. Världens äldsta instrument är en 35 000 år gammal flöjt av fågelben som härleds till tiden då den moderna människan kom till Europa. Musikinstrument har alltså varit till nytta för människor sedan evigheter tillbaka.

Det finns en mängd olika sorters musikinstrument och det finns flera alternativa sätt att dela in dem på. Indelning av musikinstrument i kategorier efter specifika gemensamma egenskaper kallas musikinstrumentsystematik. En tradition sedan lång tid tillbaka är att dela in alla musikinstrument i tre familjer:slagverksinstrument, blåsinstrument respektive stränginstrument. Ibland får även klaverinstrument, som annars brukar anses höra till stränginstrument, utgöra en egen familj bland musikinstrumenten. På senare tid har även elektroniska instrument kommit att räknas som en egen instrumentfamilj.

När flera olika musikinstrument spelas av musiker tillsammans bildas en orkester. Oftast syftar termen orkester på specifikt symfoniorkester som består av de fyra instrumentsgrupperna stråkinstrument, träblåsinstrument, bleckblåsinstrument och slagverk. Stråkinstrument utgör ofta cirka sextio procent av en symfoniorkester. Ibland skrivs musik för bara stråkinstrument. Sådan musik spelas då av en stråkorkester. Det finns också speciella orkestrar som består av enbart slaginstrument.

Musikinstrumentens betydelse för människan är enorm. Inte minst i fråga om alla känslor inom människan de kan ge upphov till om de spelas av kunniga musiker. Vad vore musik utan instrument och vad vore till exempel filmer utan filmmusik? De olika musikinstrumenten fyller ju också sina särskilda funktioner när det kommer till att framkalla känslor. Till exempel har det elektroniska instrumentet Theremin spelat en viktig roll i många tidiga skräckfilmer.

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 1508
youplay