Elektrofoner är elektriska musikinstrument som för att alstra toner, förstärka toner eller omvandla toner är beroende av någon form av elektriska kretsar. Inom såväl jazz- som pop- och rockmusiken är elektrofoner mycket vanliga. Det finns tre underkategorier av: elektrofoner: elektroakustiska, elektromekaniska respektive elektroniska.

Elektroakustiska och elektromekaniska instrument

Elektroakustiska instrument utgörs av tidigare instrumenttyper vars ton alstras på traditionellt sätt men vars resonatorfunktion, det vill säga den funktion som förstärker, omformar och fortplantar de alstrade ljuden, helt eller delvis ersatts med elförstärkning. Instrumenttyper som även är vanliga som elektroakustiska är bland andra gitarr med kontaktmikrofon och saxofon. Elgitarren är också tillsammans med elbasen typiskt exempel på ett elektromekaniskt instrument. För att räknas som elektromekanisk ska själva tonalstringen vara antingen elektrostatisk, elektromagnetisk eller fotoelektrisk.

Elektroniska instrument

I de elektroniska instrumenten står digital teknik för själva skapandet och frambringandet av tonen. Sampler, trummaskin och synhesizer är exempel på elektroniska instrument. Samplerns främsta funktion är att bearbeta ljud och trummaskinen spelar upp ljudet från trummor och/eller andra slagverk. Det dominerande musikinstrumentet vid skapandet av elektronisk musik är dock oftast synthesizern som genom ljudsyntes kan skapa en massa ljud. Elektroniska instrument dominerar inom musikgenrer som techno, dance och eurodance.

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 2107
youplay