En orkester utgörs av en större organiserad grupp musiker som spelar olika musikinstrument tillsammans. En symfoniorkester/filharmonisk orkester är den största typen av orkester och dess sammansättning är speciell och består vanligtvis av runt hundra musiker som leds av en dirigent.

Till över hälften består en symfoniorkester oftast av stråkinstrument. Omkring sjuttiofem stycken är spelare av ett stråkinstrument i en symfoniorkester som består av hundra. Av dessa sjuttiofem spelar cirka hälften violin som spelas i två stämmor, så kallade första och andra fiol. Knappt en femtedel av stråkinstrumenten i en symfoniorkester står viola för, en sjättedel cello och övriga spelar kontrabas.

Näst största musikinstrumentgruppen i en symfoniorkester utgörs av blåsinstrument som klarinett, flöjt, oboe, fagott, valthorn, trombon, tuba, trumpet och ibland altsaxofon. För övrigt är just saxofonen är ett rätt ovanligt instrument i en symfoniorkester.

Slagverk spelar också sin roll i symfoniorkestern och används inte sällan för att skapa specialeffekter i särskilda orkesterstycken. Från början fanns bara ett slaginstrument I symfoniorkestern vilket var pukan. Nu har det tillkommit en massa nya slagverksinstrument och däribland många små instrument som tillexempel triangel, tamburin, bjällror och maraccas.

I symfoniorkestern är det inte heller ovanligt att stränginstrument som harpa och/eller flygel förekommer.

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 3646
youplay