Slaginstrument är musikinstrument vars ljud uppkommer genom anslag. Idiofoner och membranofoner är de två typer av slaginstrument som finns och det som skiljer dem åt är att membranofoner har ett spänt skinn som man slår på medan idiofoner får sitt ljud av vibrationer i det material de är gjorda av. Cymbal och triangel är exempel på idiofona slaginstrument medan trummor är membranofoner. Idiofoner kan delas upp i stämda och icke stämda. En stämd idiofon kan till skillnad från övriga slagverk skapa melodier. Xylofonen med dess träplattor som slås an med klubbor är ett exempel på en stämd idiofon.

Cymbalen skapar med två tallrikslika metallskivor som slås mot varandra ett starkt, distinkt läte som många gånger används vid mäktiga partier i en orkester. Slagverk har i orkestersammanhang ofta rollen av att just skapa specialeffekter i vissa stycken. De har ofta också funktionen av att driva orkestern med en konkret rytm. Det finns orkestrar som består enbart av slaginstrument.

Trummor är, förutom att de har en betydande roll i att driva musik i en viss rytm, ofta förknippade med rit, dans och magi. De finns i de flesta kulturer. I västerländsk kultur har trumset varit populärt inom rockmusiken. Ett exempel på en väldigt inflytelserik “trummis” inom rockgenren är John Bonzo Bonham som spelade i det brittiska rockbandet Led Zeppelin.

 

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 4522
youplay