Slagverksinstrument är samlingsnamnet för alla typer av instrument som spelas genom att man slår på dem. Det mest självklara exemplet är trummor i alla dess former, som bongotrummor, men även mer melodiösa instrument, som marimba, går in under denna paraplyterm.

Det beror på att man delar in slagverksinstrumenten i två olika ”familjer”: membranofoner och idiofoner. De förstnämnda är de som gemene man sannolikt tänker på först, som pukor, tamburiner och andra trummor. Det som denna familj har gemensamt är att instrumenten ger ljud genom att en överspänd hinna (ett membran) anslås.

Idiofonerna, å sin sida, är en typ av slagverk där inte bara ett membran, utan hela instrumentet ljuder när det anslås. Ett tydligt exempel för att illustrera detta är cymbaler. Andra idiofoner är den tidigare nämnda marimban, den närbesläktade xylofonen, gongen och klockspelet. När man slår på dessa instrument kommer ju klangen från hela metallskivan eller trätangenten, beroende på vilket instrument man spelar.

Om du själv skulle vilja börja spela trummor eller något annat slagverksinstrument, ska du gå in på https://www.kampanjjakt.se/. Där kan du nämligen med en enda sökning leta efter rabatter på trummor på de flesta butikerna online, så att du enkelt kan hitta ett trumset som passar ditt behov, och till ett pris som passar din plånbok.

 

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 4052
youplay