Alla vet hur viktig musiken är i våra liv och därför är det inte helt fel att introducera musik för barn. Det kan rent av vara så att de blir inspirerade till att lära sig att spela ett instrument av något slag. Har man inte möjligheten att lära barnet att spela själv, finns det ett flertal musikskolor och andra alternativ som har kompetensen att lära ut hur man ska lära sig spela ett instrument. Det är bara att söka på nätet efter skolor eller liknande online. Svårare än så behöver det inte vara!

Om ett barn har valt att söka in på en musikutbildning kan det hända att er familj måste flytta eller att ni måste hitta ett boende åt honom/henne. Detta kan gå snabbt och en flytt kräver både tid, pengar och inte minst städning. Med flyttstäd i Göteborg går det hela snabbt och smidigt och ni får tid över till väsentliga saker.

Små barn

Små barn älskar musik i olika former och de sjunger med så gott de kan, dansar och lever sig in i musiken. Det är viktigt att musiken finns där för dem. Håller föräldrar och barnen på med att skapa musik ihop eller upplever musik tillsammans, skapas speciella band mellan dem.

Skapa glädje med musik

När barnen blir lite äldre och börjat skolan händer det något och musiken blir inte alls lika kul längre. Antingen så slutar de sjunga och dansa när andra ser på eller så slutar de helt och hållet för att hålla musiken inom sig istället. Visserligen får barnen andra intressen såsom exempelvis idrott istället. Det har visat sig i forskning att barn mår bara bra av att lyssna på musik, vilket är bra om de ska kunna bestämma sig för vilket instrument de vill lära sig spela.

Tips

För att lättare inspirera ditt/dina barn att börja spela ett instrument kommer några goda råd och tips som du kan ha nytta av.

Pusha inte

Det allra viktigaste är att inte pusha barn till att börja spela ett instrument. Tvingar man barnen, kan de lätt tappa intresset för musiken och den försvinner för alltid, samtidigt som barnet blir envist och vägrar lära sig något överhuvudtaget.

Välja själv

Varje barn har sin egen personlighet som är unik och detta kommer att återspeglas på det instrument de slutligen kommer att välja. Därför är det viktigt att låta barnen prova sig fram och testa olika musikinstrument. Detta gör att de till slut kommer hitta det instrument som de vill lära sig spela på.

Stötta och uppmuntra

Som vuxen är det viktigt att man stöttar och uppmuntrar barnet i sina försök att lära sig spela. Risken är att lusten försvinner och barnet börjar tvivla på att kunna lära sig spela ett instrument om de inte får någon feedback. Se därför till att sitta med barnet när det övar och uppträder, lyssna och ställ frågor som är relevanta om musiken och så vidare. Visa engagemang helt enkelt!

Det gäller att barnet blir uppmuntrat, samt övar och åter övar för att till slut behärska sitt musikinstrument!

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 2821
youplay