Enligt många är violan det instrument som har det sorgligaste ljudet. Violan är ett ofta förbisett instrument som bland musiker genom historien varit föremål för många interna skämt. Många av dem gick ut på att violan var ett instrument man degraderades till att spela. Till den grad att den brittiska tidningen The Guardian såg sig nödgade att publicera en artikel till försvar av instrumentet. I det här inlägget ska vi därför ta en närmare titt på ett instrument som kan vara bland de mest uttrycksfulla i en orkester, men som mer sällan får plats att visa det.

På grund av violans förmåga att väcka melankolin i lyssnaren är stycken med instrumentet ett bra musikval för begravningar. Vilken musik som ska spelas är dock sällan den enda frågan som behöver redas ut i samband med en begravning. Åtminstone om vitt brev saknas. Begravningsplats, präst och mycket annat ska väljas. Dessutom kan du behöva handskas med olika juridiska frågor. Lova Begravning är en begravningsbyrå i Göteborg som kan hjälpa till med allt detta och mer därtill.

 

Kärt barn har många namn

Viola kallas också ibland för altfiol eller altviolin. För den oinvigde beskrivs violan enklast som en lite större version av fiolen. Dess ljud är något djupare än dess mindre kusin men ljusare än den tyngre cellon. Att instrumentet sett till dess tonspektrum är något obekvämt inklämt mellan den mindre fiolen och den tyngre cellon är troligtvis ett av skälen till att det existerar så många musikerskämt om instrumentet. I en orkester är det färre som spelar viola och den har vanligtvis en mer undanskymd roll i arrangemangen. Om man spelar altfiol i en symfoniorkester får man ofta finna sig med att stå och spela samma ton takt efter takt. Violan fungerar i första hand som ett instrument som ska stödja ett styckes tema. Men violan är ändå på många sätt ett betydligt mer spännande instrument än cellon och fiolen. De tillverkas i flera olika varianter, beroende på instrumentalistens preferenser och fysiska förutsättningar. Många skulle också säga att det är en större utmaning att spela viola – det krävs helt enkelt lite mer tyngd i spelet för att få den rätta, fylliga klangen – jämfört med att spela fiol.

Violan är ett äldre instrument än fiolen. De första exemplaren började tillverkas någon gång under 1500-talet. Gamla exemplar säljs för hundratusentals dollar. Som en viola från 1708 som 2018 såldes för 212 000 dollar på auktion.

Bland kompositörer som Bach, Haydn, Beethoven och många andra uppskattades instrumentet för dess förmåga att efterlikna människans röst. Så trots att det skämtats en hel del om instrumentet har det genom musikhistorien också fått stå i centrum många gånger. Bach skrev till exempel en lång rad violakonserter, liksom Beethoven och Mozart.

Author eric
Published
Categories Musikinstrument
Views 1123
youplay