Slaginstrument är musikinstrument vars ljud uppkommer genom anslag. Idiofoner och membranofoner är de två typer av slaginstrument som finns och det som skiljer dem åt är att membranofoner har ett spänt skinn som man slår på medan idiofoner får sitt ljud av vibrationer i det material de är gjorda av. Cymbal och triangel är […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3
youplay