Thereminen har fått sitt namn efter Léon Theremin, en rysk uppfinnare som var verksam både i Sovjetunionen och USA. Theremin höll på med forskning om detektorer, och det var i samband med denna forskning som thereminen uppstod år 1919. Thereminen blev inte någon omedelbar succé, vilket till stor del kan ha att göra med att […]

Read More

Spela på scen

Många sångare och människor som blivit kända på sin musik älskar att uppträdda och spela inför publik. Vissa gör det endast vid speciella tillfällen medan andra väljer att turnera för att marknadsföra sig själva. På så sätt är de borta i flera månader och besöker ett flertal länder och till och med kontinenter för att […]

Read More

Orgeln är ett fascinerande instrument av flera anledningar. Det har till exempel ett register som sträcker sig från djupa, vibrerande toner som känns ödesmättade och mörka, till ljusa, pipande toner som påminner om änglakörer. Dessutom spelas orgeln oftast i lokaler med mycket speciell akustik, som gör att tonerna kastas runt mellan väggarna och skapar en […]

Read More

  Stränginstrument Stränginstrument kan definieras som musikinstrument vars toner alstras av strängar som på olika sätt fås att vibrera. Det som avgör en strängs tonhöjd är längden, tjockleken och spänningen på strängen. Dessa faktorer påverkar även strängens klangfärg, det vill säga den speciella klangkaraktären för en viss ton eller ljudkälla. Klangfärgen påverkas även av formen […]

Read More

  Aerofoner är instrument vars ton alstras av enbart luft. Luften i sig själv avgör alltså tonhöjden, tonstyrkan och klangfärgen, det vill säga den speciella klangkaraktären för en viss ton eller ljudkälla. Den främsta gruppen av aerofoner utgör definitivt blåsinstrumenten. Dessa utgör i även moderna orkestersammanhang en relativt stor del. Övriga aerofoner är de så […]

Read More

Musikinstrument är en typ av föremål som är avsedda att producera ljud till musik och byggs upp av en generator och en resonator. Resonatorn i ett musikinstrument fungerar så att den förstärker, omformar och fortplantar de svängningar som alstras av generatorn och som ger upphov till ljud. Världens äldsta instrument är en 35 000 år […]

Read More

  En orkester utgörs av en större organiserad grupp musiker som spelar olika musikinstrument tillsammans. En symfoniorkester/filharmonisk orkester är den största typen av orkester och dess sammansättning är speciell och består vanligtvis av runt hundra musiker som leds av en dirigent. Till över hälften består en symfoniorkester oftast av stråkinstrument. Omkring sjuttiofem stycken är spelare […]

Read More

  Elektrofoner är elektriska musikinstrument som för att alstra toner, förstärka toner eller omvandla toner är beroende av någon form av elektriska kretsar. Inom såväl jazz- som pop- och rockmusiken är elektrofoner mycket vanliga. Det finns tre underkategorier av: elektrofoner: elektroakustiska, elektromekaniska respektive elektroniska. Elektroakustiska och elektromekaniska instrument Elektroakustiska instrument utgörs av tidigare instrumenttyper vars […]

Read More

  Många stora stjärnor inom musikbranchen som spelar ett instrument började redan som väldigt unga. Ett exempel på det är pianisten tillika pianoprofessorn Staffan Scheja som slog igenom redan som fjortonåring då han gjorde offentlig konsertdebut. På kulturskolor runt om i Sverige erbjuds många möjligheter att lära sig ett musikinstrument. Populära instrument att börja spela […]

Read More

  Slaginstrument är musikinstrument vars ljud uppkommer genom anslag. Idiofoner och membranofoner är de två typer av slaginstrument som finns och det som skiljer dem åt är att membranofoner har ett spänt skinn som man slår på medan idiofoner får sitt ljud av vibrationer i det material de är gjorda av. Cymbal och triangel är […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
youplay