Slagverksinstrument

Slagverksinstrument är samlingsnamnet för alla typer av instrument som spelas genom att man slår på dem. Det mest självklara exemplet är trummor i alla dess former, som bongotrummor, men även mer melodiösa instrument, som marimba, går in under denna paraplyterm. Det beror på att man delar in slagverksinstrumenten i två olika ”familjer”: membranofoner och idiofoner. […]

Read More

Flyglar och pianon

Det är skillnad mellan flygel och piano även om många tycks tro att det är samma instrument, en flygel kan enkelt förklaras som ett liggande piano. En flygel däremot har ett större omfång än ett piano vilket gör att den har flera fördelar. Enkelt förklarat kan man säga att en flygel är ett liggande piano […]

Read More

Thereminen har fått sitt namn efter Léon Theremin, en rysk uppfinnare som var verksam både i Sovjetunionen och USA. Theremin höll på med forskning om detektorer, och det var i samband med denna forskning som thereminen uppstod år 1919. Thereminen blev inte någon omedelbar succé, vilket till stor del kan ha att göra med att […]

Read More

Spela på scen

Många sångare och människor som blivit kända på sin musik älskar att uppträdda och spela inför publik. Vissa gör det endast vid speciella tillfällen medan andra väljer att turnera för att marknadsföra sig själva. På så sätt är de borta i flera månader och besöker ett flertal länder och till och med kontinenter för att […]

Read More

Orgeln är ett fascinerande instrument av flera anledningar. Det har till exempel ett register som sträcker sig från djupa, vibrerande toner som känns ödesmättade och mörka, till ljusa, pipande toner som påminner om änglakörer. Dessutom spelas orgeln oftast i lokaler med mycket speciell akustik, som gör att tonerna kastas runt mellan väggarna och skapar en […]

Read More

  Stränginstrument Stränginstrument kan definieras som musikinstrument vars toner alstras av strängar som på olika sätt fås att vibrera. Det som avgör en strängs tonhöjd är längden, tjockleken och spänningen på strängen. Dessa faktorer påverkar även strängens klangfärg, det vill säga den speciella klangkaraktären för en viss ton eller ljudkälla. Klangfärgen påverkas även av formen […]

Read More

  Aerofoner är instrument vars ton alstras av enbart luft. Luften i sig själv avgör alltså tonhöjden, tonstyrkan och klangfärgen, det vill säga den speciella klangkaraktären för en viss ton eller ljudkälla. Den främsta gruppen av aerofoner utgör definitivt blåsinstrumenten. Dessa utgör i även moderna orkestersammanhang en relativt stor del. Övriga aerofoner är de så […]

Read More

Musikinstrument är en typ av föremål som är avsedda att producera ljud till musik och byggs upp av en generator och en resonator. Resonatorn i ett musikinstrument fungerar så att den förstärker, omformar och fortplantar de svängningar som alstras av generatorn och som ger upphov till ljud. Världens äldsta instrument är en 35 000 år […]

Read More

  En orkester utgörs av en större organiserad grupp musiker som spelar olika musikinstrument tillsammans. En symfoniorkester/filharmonisk orkester är den största typen av orkester och dess sammansättning är speciell och består vanligtvis av runt hundra musiker som leds av en dirigent. Till över hälften består en symfoniorkester oftast av stråkinstrument. Omkring sjuttiofem stycken är spelare […]

Read More

  Elektrofoner är elektriska musikinstrument som för att alstra toner, förstärka toner eller omvandla toner är beroende av någon form av elektriska kretsar. Inom såväl jazz- som pop- och rockmusiken är elektrofoner mycket vanliga. Det finns tre underkategorier av: elektrofoner: elektroakustiska, elektromekaniska respektive elektroniska. Elektroakustiska och elektromekaniska instrument Elektroakustiska instrument utgörs av tidigare instrumenttyper vars […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
youplay